Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zp.271.12.2022 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Golina

Dariusz Lewandowski
Gmina Golina
Deadlines:
Published : 25-11-2022 09:40:00
Placing offers : 22-12-2022 10:00:00
Offers opening : 22-12-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Zp.271.12.2022.pdf pdf 1059.94 2022-11-25 09:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - Formularz Oferty Golina.docx docx 36.31 2022-11-25 09:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - projekt umowy.pdf pdf 554.31 2022-11-25 09:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - edytowalna wersja JEDZ.doc doc 186.5 2022-11-25 09:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 13.71 2022-11-25 09:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie aktualność informacji w Jedz.docx docx 13.75 2022-11-25 09:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - 7 - wykaz usług_wykaz pojazdów.docx docx 18.05 2022-11-25 09:40:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - zobowiązanie innych podmiotów.docx docx 16.19 2022-11-25 09:40:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 534.72 2022-11-25 09:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 10- Oświadczenie art 5k ust 1 Rozp Rady UE.docx docx 16.73 2022-11-25 09:40:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.31 2022-11-25 09:43:51 Public message
Załącznik do umowy powierzenie danych osobowych.pdf pdf 231.53 2022-11-25 09:45:52 Public message
JEDZ wersja elektroniczna.zip zip 91.15 2022-11-25 09:48:33 Public message
JEDZ-instrukcja-2022.04.29.pdf pdf 952.14 2022-11-25 09:48:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert Zp.271.12.2022.pdf pdf 200.08 2022-12-22 13:40:39 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zp.271.12.2022.pdf pdf 441.1 2022-12-28 08:59:29 Public message
Kwota na realizacje Zamówienia.pdf pdf 194.27 2022-12-22 10:00:00 Public message

Announcements

2022-12-28 08:59 Dariusz Lewandowski Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zp.271.12.2022

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-22 13:40 Dariusz Lewandowski Informacja z otwarcia ofert Zp.271.12.2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-22 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia podstawowego w zakresie gwarantowanym zamierza przeznaczyć kwotę: 1 595 123,44 zł brutto.
Zamawiający informuje również, że na realizację zamówienia dodatkowego w ramach prawa opcji zamierza przeznaczyć kwotę: 319 024,69 zł brutto.,

Kwota na realizacje [...].pdf

2022-11-25 09:48 Dariusz Lewandowski JEDZ wersja elektroniczna oraz instrukcje wypełniania

JEDZ wersja elektron [...].zip

JEDZ-instrukcja-2022 [...].pdf

2022-11-25 09:45 Dariusz Lewandowski Załącznik do projektu umowy - powierzenie danych osobowych

Załącznik do umowy p [...].pdf

2022-11-25 09:43 Dariusz Lewandowski Ogłoszenie o zamówieniu Zp.271.12.2022

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 698