Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 426/2022/PN/DZP Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Deadlines:
Published : 21-11-2022 09:20:00
Placing offers : 05-01-2023 10:00:00
Offers opening : 05-01-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS224-643966-pl.pdf pdf 131.31 2022-11-21 09:20:00 Proceeding
SWZ - sukcesywna dostawa odczynników.pdf pdf 8363.36 2022-11-21 09:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 256.92 2022-11-21 09:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 103.5 2022-11-21 09:20:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ -espd-request.zip zip 84.72 2022-11-21 09:20:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu.doc doc 78 2022-11-21 09:20:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 760.41 2022-11-21 09:20:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc doc 80.5 2022-11-21 09:20:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 412.38 2022-12-15 08:51:05 Public message
MODYFIKACJA Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy Opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 256.78 2022-12-15 08:51:05 Public message
modyfikacja SWZ -termin.pdf pdf 415.94 2022-12-19 09:25:11 Public message
2022-OJS244-705405-pl.pdf pdf 66.89 2022-12-19 09:25:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 57.55 2023-01-09 11:48:55 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf pdf 79.8 2023-01-25 13:21:03 Public message

Announcements

2023-01-25 13:21 Anna Opalach Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-01-09 11:48 Anna Zalewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-05 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia kwotę brutto: 1 008 600,00
2022-12-19 09:25 Anna Zalewska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu modyfikację treści SWZ.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

modyfikacja SWZ -ter [...].pdf

2022-OJS244-705405-p [...].pdf

2022-12-15 08:51 Anna Zalewska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

MODYFIKACJA Załączn [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 775