Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IKŚR.271.2.7.2022 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w 2023 roku

Grzegorz Libowicz
Gmina Nozdrzec
Deadlines:
Published : 07-11-2022 09:33:00
Placing offers : 09-12-2022 09:00:00
Offers opening : 09-12-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2022-OJS214-614655-pl.pdf pdf 116.59 2022-11-07 09:33:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 4800.95 2022-11-07 09:33:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 37.12 2022-12-09 09:04:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 56.33 2022-12-09 11:12:35 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 77.77 2022-12-19 13:30:05 Public message

Announcements

2022-12-19 13:30 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, Zamawiający przekazuje w załączniku Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem,
Ewelina Bąk

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-12-09 11:12 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, przedstawia w załączniku Informację z otwarcia ofert postępowania.

Z poważaniem,
Ewelina Bąk

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-09 09:04 Grzegorz Libowicz Szanowni Państwo,
w załączniku Zamawiający przekazuje Informację o kwocie.

Z poważaniem,
Ewelina Bąk
Urząd Gminy Nozdrzec

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-12-09 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia to 1 165 200,00 brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 537