Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (w części parterowej segmentu „C”) zlokalizowanego przy ul. gen. J. Hallera 9 w Opolu

Janusz Fedczuk
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Department: DOA/Referat Administracyjny i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 30-09-2022 09:50:00
Placing offers : 06-10-2022 14:00:00
Offers opening : 06-10-2022 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego informuję, że Województwo Opolskie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – instalacyjnych:

remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (w części parterowej segmentu „C”) zlokalizowanego przy ul. gen. J. Hallera 9 w Opolu, w zakresie:

1.      montaż instalacji rozprowadzającej na parterze,

2.      wpięcie instalacji do istniejących pionów c.o.,

3.      demontaż zaworów i kryz na pionach,

4.      odcięcie grzejników na parterze od istniejącej instalacji prowadzonej pod posadzką,

5.      demontaż zestawów podłączeniowych do grzejników (tj. podwójnych kurków odcinających typu RLV DN15),

6.      montaż zestawów podłączeniowych typu RLV-KS DN15 do grzejników na parterze,

7.      podłączenie grzejników na parterze do projektowanej instalacji rozprowadzającej,

8.      regulacja instalacji poprzez montaż zaworów regulacyjnych i zmiany nastaw na zaworach termostatycznych.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w:

1.      dokumentacji projektowej „Remont instalacji centralnego ogrzewania”, opracowanej we wrześniu 2022 r. przez mgr inż. Andrzeja Balcewicza,

2.      przedmiarze robót.

Oferta winna zawierać:

1.      cenę brutto za realizację zlecenia (przedłożyć należy kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie przedmiaru robót),

2.      termin rozpoczęcia prac instalacyjnych,

3.      okres realizacji prac instalacyjnych,

4.      okres gwarancji na wykonane prace,

5.      inne warunki Wykonawcy dot. realizacji ww. zakresu prac.

Załączniki:

1.      Opis techniczny

2.      RYS 01_S

3.      RYS 02_S

4.      RYS 03_S

5.      RYS 04_S

6.      Przedmiar robót

7.      Projektowane Postanowienia Umowne

Warunki zamawiającego:

1.      warunki Zamawiającego ujęte są w załączniku – Projektowane Postanowienia Umowne,

2.      Zamawiający, skieruje do Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą według kryterium cenowego oferty umowę, w celu potwierdzenia realizacji robót. Dokument taki stanowić będzie  zobowiązanie do wykonania robót budowlano-instalacyjnych,

3.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wyboru oferty i podpisania umowy,

Niniejsze postępowanie prowadzi się w trybie poza Pzp,W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. /77/5416396, 785320800

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 umowa.doc doc 104 2022-09-30 09:50:00 Proceeding
Opis techniczny.pdf pdf 274.18 2022-09-30 09:50:00 Proceeding
Przedmiar.ath ath 49.04 2022-09-30 09:50:00 Proceeding
Przedmiar.pdf pdf 139.7 2022-09-30 09:50:00 Proceeding
RYS 01_S.pdf pdf 3159.97 2022-09-30 09:50:00 Proceeding
RYS 02_S.pdf pdf 577.63 2022-09-30 09:50:00 Proceeding
RYS 03_S.pdf pdf 524.08 2022-09-30 09:50:00 Proceeding
RYS 04_S.pdf pdf 368.66 2022-09-30 09:50:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont ins. CO w budynku przy ul. Hallera 9 w Opolu (jak w ogłoszeniu) - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6850 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Nie później niż do 15.12.2022 r. Proszę podać oferowane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. (0)
5 Gwarancja - Proszę podać okres gwarancji na na wykonane prace (nie krócej niż 24 miesiące). (0)
6 Szczegółowa oferta cenowa na podstawie przedmiaru robót. - Proszę załączyć kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonego przedmiaru robót Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 381