Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2022 Sukcesywna dostawa drobnego szklanego sprzętu laboratoryjnego oraz filtrów strzykawkowych igiel i strzykawek

Karolina Owczarek
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Obsługi Zakupów
Deadlines:
Published : 30-09-2022 08:03:00
Placing offers : 10-10-2022 07:44:00
Offers opening : 10-10-2022 07:49:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Zamawiającemu w każdej chwili przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) jest nieważna na podstawie przepisów prawa.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
drobne art.szklane laborator..xls xls 109.5 2022-09-30 08:03:00 Subject of the order
filtry strzykawkowe, igły ,strzykawki.xls xls 46.5 2022-09-30 08:03:00 Subject of the order
wzór umowy.pdf pdf 308.45 2022-09-30 08:03:00 Criterion

Announcements

2022-10-06 15:02 Karolina Owczarek Zamawiający w części drobne artykuły szklane zmienia opis:
w pozycji 93 z
Butelka szklana z niebieską zakrętką GL 45, BORO 3.3
Butelka posiada dodatkowy pierścień uszczelniający.
Pole do opisu i skala w kolorze białym. Autoklawowalna do 140°C. 00025ml
na
"Butelka szklana z niebieską zakrętką GL 25, BORO 3.3
Butelka posiada dodatkowy pierścień uszczelniający.
Pole do opisu i skala w kolorze białym. Autoklawowalna do 140°C. 25ml"
w pozycji 94
z
Butelka szklana z niebieską zakrętką GL 45, BORO 3.3
Butelka posiada dodatkowy pierścień uszczelniający.
Pole do opisu i skala w kolorze białym. Autoklawowalna do 140°C. 00050ml
na
Butelka szklana z niebieską zakrętką GL 32, BORO 3.3
Butelka posiada dodatkowy pierścień uszczelniający.
Pole do opisu i skala w kolorze białym. Autoklawowalna do 140°C. 50ml
w odpowiedzi na zapytanie o rozmiary szczotek
w pozycji 315
szczotka do probówek z kogucikiem duża - średnica 30 mm długość włosa ~ 100 mm
w pozycji 316
szczotka do probówek z kogucikiem średnia-średnica 20 mm długość włosia ~ 100 mm
w pozycji 317
szczotka do probówek z kogucikiem mała- średnica 15 mm długość włosia ~100 mm
w pozycji 318
szczotka do rurek (tchawiczna) - średnica 10 mm

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa szklanego sprzętu labotatoryjnego zgodnie z całkowicie wypełnionym formularzem cenowym.Wartość będzie sumą wszystkich pozycji z w/w załącznika. Proszę zaokrąglać wartości matematyczne do dwóch miejsc po przecinku.

drobne art.szklane l [...].xls

1 delivery Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Aleksandra Fredry 10
61-701, Poznań
(0)
2 Dostawa filtrów strzykawkowych igiel i strzykawek zgodnie z całkowicie wypełnionym formularzem cenowym.Wartość będzie sumą wszystkich pozycji z w/w załącznika. Proszę zaokrąglać wartości matematyczne do dwóch miejsc po przecinku.

filtry strzykawkowe, [...].xls

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6850 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie - „Oświadczam, że wobec mnie nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności odpowiadające przesłance wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).” (0)
6 załącznik asortymentowo-cenowy - proszę o załączenie całkowicie uzupełnionego formularza cenowo-asortymentowego Attachment required (0)
7 Wzór umowy - Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy

wzór umowy.pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 8072