Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Remont silników wentylatorów hali młynów (12591692)

Krystian Biedroń
Górażdże Department: Zakład EKOCEM, Górażdże Cement S.A., KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł
Deadlines:
Published : 29-09-2022 13:38:00
Placing offers : 06-10-2022 13:37:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie o ofertę - RFQ
Type: Service

Requirements and specifications

OPIS WYMAGAŃ

Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza  Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu na wykonanie usługi w zakresie 

Remont silników wentylatorów hali młynów

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

  • Jarosław Bugaj - 77 777 94 80 – w sprawach merytorycznych

  • Agnieszka Chmielewska 77 777 94 26 – w sprawach handlowych

Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement: 

  1. Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.

  2. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A

  3. Kodeks Etyczny Dostawców

  4. Ogólne warunki zakupów 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kodeks Etyczny _Listopad 2020.asd.pdf pdf 110.05 2022-09-29 13:38:00 Proceeding
OWZ_GC.pdf pdf 282.68 2022-09-29 13:38:00 Proceeding
ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf pdf 10291.87 2022-09-29 13:38:00 Proceeding
BHP-wymagania GC dla wykonawców.pdf pdf 181.73 2022-09-29 13:38:00 Proceeding
BHP-wymagania GC dla dostawców odbiorców.pdf pdf 228.79 2022-09-29 13:38:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont silników wentylatorów hali młynów Remont 8 silników wentylatorów wywiewnych hali młynów. Zakres prac: - Demontaż silników: odłączenie zasilania, zdjęcie tłumików hałasy, zdemontowanie silnika wraz z wentylatorem - przezwojenie 4 sztuk silników - wymiana łożysk silników - 8 silniki - wyważenie silnika i wentylatora - naprawa ( spawanie) płyty mocującej silnik - 8 sztuki - montaż silnika i wentylatora, wraz z założeniem tłumika hałasu i podłączeniem elektrycznym - przeprowadzenie prób technicznych i przekazanie do eksploatacji protokołem odbiorowym Uwagi: wymagane zabezpieczenia do pracy na wysokości - wygrodzenie miejsca pracy, nadzór przez osobę z uprawnieniami do prac na wysokości IRATA3, termin wykonania prac do 30.11.2022, wszystkie części zapewnia wykonawca prac, transport do i z Zakładu Ekocem zapewnia wykonawca prac. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6850 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych 10% Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
3 Termin realizacji 10% propozycja (0)
4 Referencje 5% Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych Attachment required (0)
5 Kondycja finansowa spółki 5% Prosimy o załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok i/lub zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 343