Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-42/22 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej Budynku Kuchni Szpitala Klinicznego Im. K. Jonschera Uniwersytetu medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul . Szpitalna 27/33, Poznań

Deadlines:
Published : 22-09-2022 14:39:00
Placing offers : 07-10-2022 07:00:00
Offers opening : 07-10-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.64 2022-09-22 14:39:00 Proceeding
SWZ - rozbudowa instalacji gazowej.pdf pdf 671.7 2022-09-22 14:39:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - ogólny opis przedmiotu zamówienia.docx.pdf pdf 371.51 2022-09-22 14:39:00 Proceeding
załączniki 2-8 do SWZ.docx docx 133.46 2022-09-22 14:39:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 699.71 2022-09-22 14:39:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 311.28 2022-09-22 14:39:00 Proceeding
Dokumnetacja projektowa - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 14763.67 2022-09-22 14:39:00 Proceeding
zaświadczenie - skutecznosc zgłoszenia robót.pdf pdf 375.16 2022-09-22 14:39:00 Proceeding
Wyjaśnienie SWZ.pdf pdf 433.23 2022-10-04 13:22:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert ART. 222 ust.5.pdf pdf 99.26 2022-10-07 09:54:55 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 490.17 2022-10-18 13:48:20 Public message
Kwota przeznaczona do sfinansowania zamówienia .pdf pdf 87.96 2022-10-07 07:00:00 Public message

Announcements

2022-10-18 13:48 Dział Zamówień Publicznych Szanowni Wykonawcy


W załączeniu Zamawiający przesyła informacje o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-07 09:54 Dział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja zgodnie z art. 222 ust.5

Z poważaniem,
Krzysztof Dambek

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-07 07:00 Buyer message Szanowni Wykonawcy

Stosownie do art. 222 ust 4 ustawy pzp - Zamawiający w załączeniu przekazuję informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Kwota przeznaczona d [...].pdf

2022-10-04 13:22 Dział Zamówień Publicznych Szanowni Wykonawcy

Zamawiający przesyła odpowiedzi na zadanie pytanie - w załączeniu

Wyjaśnienie SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2402