Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 91/WIR/2021 Dostawa artykułów elektycznych (żarówek, świetlówek)

Deadlines:
Published : 29-10-2021 11:13:00
Placing offers : 03-11-2021 13:35:51
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.


Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 10 dni roboczych (poniedziałek-piątek), licząc od dnia wyboru Wykonawcy na platformie zakupowej.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.


Adres dostawy: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. (47) 701 24 65, 701 24 36 lub 506 571 753, 500 670 753.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY.pdf pdf 262.04 2021-10-29 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1.pdf pdf 178.46 2021-10-29 11:13:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 Oswiadczenie nr 1.pdf pdf 250 2021-10-29 11:13:00 Criterion
ZAŁĄCZNIK NR 3 Oświadczenie nr 2.pdf pdf 42.34 2021-10-29 11:13:00 Criterion

Announcements

2021-11-03 13:35 Anna Olszowiec Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Informujemy, iż postępowanie zostanie powtórzone z uwagi na konieczność uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia.
2021-11-02 08:40 Maurycy Witkowski
POLAMP SP. Z O.O. - polamp@polamp.com - polamp polamp
Dostawa artykułów elektycznych (żarówek, świetlówek) ID529216

@P
polamp@polamp.com
Data wysłania wiadomości:
2021-11-02 08:33:21
Witam, jaka barwa żarówek oraz świetlówek oraz czy mogą być zamiennik

Odpowiedz : Barwa światła neutralna , nie przewidujemy zamienników.
2021-11-02 08:38 Maurycy Witkowski
For Light S.C.Jarosław Klicki Małgorzata Klicka - grzegorznowak@forlight.com.pl - Grzegorz Nowak
Dostawa artykułów elektrycznych (żarówek, świetlówek) ID529216
witam
barwa światła jest obojętna?
Odpowiedz : Proszę o dostawę źródeł światła w barwie neutralnej.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Żarówka LED 10 W Żarówka LED 10 W e27 Philips 700 pc. - (0)
2 Świetlówka 18 W Świetlówka liniowa 18 W Piła 1300 pc. - (0)
3 Świetlówka 36 W Świetlówka liniowa 36 W Piła 500 pc. - (0)
4 Świetlówka LED 9W Świetlówka liniowa LED 9W Philips 1300 pc. - (0)
5 Świetlówka LED 18W Świetlówka liniowa LED 18W Philips 100 pc. - (0)
6 Zapłonnik S2 Zapłonnik S2 4-22 W Philips 900 pc. - (0)
7 Zapłonnik S10 Zapłonnik S10 20-65 W Philips 900 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenia - Należy wypełnić i dołączyć oświadczenia. Attachment required

ZAŁĄCZNIK NR 2 Oswia [...].pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3 Oświa [...].pdf

(0)
(0)

The number of page views: 729