Proceeding: 2021/BZP 00218802/01 Świadczenia usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2021-2022, DM2.261.12.2021

Deadlines:
Published : 06-10-2021 15:00:00
Placing offers : 14-10-2021 08:00:00
Offers opening : 14-10-2021 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Edytowalne_załączniki.doc doc 433 2021-10-06 15:00:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 189.41 2021-10-06 15:00:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 972.49 2021-10-06 15:00:00 Proceeding
Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_zima-sig.pdf pdf 221.54 2021-10-18 09:51:05 Public message

Announcements

2021-10-18 09:51 Agnieszka Gajda WSZYSCY WYKONAWCY
Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) udostępnia informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zawiadomienie_o_unie [...].pdf

2021-10-14 08:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2021-2022” kwotę 401 952,24 zł, w tym:
Zadanie 1: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych przy użyciu piaskarki” – kwota 92 988,00 zł;
Zadanie 2: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych przy użyciu piaskarki” – kwota 92 988,00 zł;

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 224