Proceeding: D/163/2021 DOSTAWA SAMOCHODÓW OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA – SAMOCHODY OSOBOWE.

Deadlines:
Published : 04-10-2021 11:56:00
Placing offers : 14-10-2021 08:00:00
Offers opening : 14-10-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zmówieniu 2021_BZP 00200635_01.pdf pdf 95.87 2021-10-04 11:56:00 Proceeding
SWZ 163.pdf pdf 563.9 2021-10-04 11:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 962.17 2021-10-04 11:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.docx docx 37.14 2021-10-04 11:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - Formularz oferty.doc doc 102 2021-10-04 11:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - wzór oświadczenia w zakresie powiązań kapitałowych.docx docx 30.83 2021-10-04 11:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 33.51 2021-10-04 11:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - wzór umowy.pdf pdf 1118.09 2021-10-04 11:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - wzór gwarancji.pdf pdf 455.25 2021-10-04 11:56:00 Proceeding
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ.pdf pdf 391.88 2021-10-11 15:21:39 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 414.27 2021-10-11 15:21:39 Public message
SPROSTOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 95.93 2021-10-11 15:21:39 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 36.62 2021-10-11 15:21:39 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 212.01 2021-10-14 11:39:45 Public message
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 306.77 2021-10-19 14:40:53 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 56.7 2021-10-26 10:42:48 Public message

Announcements

2021-10-26 10:42 Wioletta Magiera OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-10-19 14:40 Wioletta Magiera Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 19.10.2021 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻ [...].pdf

2021-10-14 11:39 Wioletta Magiera Informacja z otwarcia ofert - z dnia 14.10.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-10-14 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gwarantowanego kwotę gross w wysokości 156 710,00 złotych.
2021-10-11 15:21 Wioletta Magiera WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ WRAZ ZE ZMIANĄ I SPROSTOWANIEM OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - z dnia 11.10.2021r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI S [...].pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

SPROSTOWANE OGŁOSZEN [...].pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 512