Proceeding: 12/SZP/2021 USŁUGA ZAKUPU AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

Deadlines:
Published : 29-09-2021 15:22:00
Placing offers : 14-10-2021 08:00:00
Offers opening : 14-10-2021 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 83.64 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 648.11 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
zal nr 2 do SWZ formularz ofertowy.docx docx 43.43 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
zal nr 2 do SWZ formularz ofertowy.pdf pdf 401.19 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
Zal. nr 5 do SWZ.docx docx 29.49 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
Zal. nr 5 do SWZ.pdf pdf 455.33 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu.docx docx 37.23 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu.pdf pdf 526.12 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
Załącznik 2a do SWZ.pdf pdf 293.88 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
Załącznik 2a do SWZ.xls xls 51.5 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.pdf pdf 444.99 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 60.43 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.pdf pdf 504.93 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4a do SWZ.pdf pdf 485.68 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4b do SWZ.pdf pdf 485.49 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4c do SWZ.pdf pdf 484.39 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 17.46 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 292.74 2021-09-29 15:22:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.62 2021-10-05 15:11:27 Public message
Pismo na stronę internetową.pdf pdf 1021.37 2021-10-05 15:11:27 Public message
Załącznik 2- Zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 2723.91 2021-10-05 15:11:27 Public message
Załącznik 2a- Zaktualizowany formularz cenowy (1).pdf pdf 950.91 2021-10-05 15:11:27 Public message
Załącznik 2a do SWZ - Zaktualizowany formularz cenowy.xls xls 52 2021-10-05 15:11:27 Public message
Pismo na strone internetowa 12.10.2021.pdf pdf 1055.26 2021-10-12 15:16:25 Public message
Zaktualizowany Załącznik nr 1 do SWZ - 12.10.2021.pdf pdf 450.76 2021-10-12 15:16:25 Public message
Pismo na stronę - 13.10.2021.pdf pdf 496.07 2021-10-13 13:31:40 Public message
kwota na sfinasowanie 12SZP2021.pdf pdf 254.92 2021-10-14 08:04:28 Public message
informacja z otwarcia ofert 12SZP2021.pdf pdf 1240.6 2021-10-14 15:09:27 Public message
Strona intrnetowa - unieważnienie cz. 1.pdf pdf 290.1 2021-10-19 14:38:39 Public message

Announcements

2021-10-19 14:38 Barbara Marcinkiewicz W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w części zamówienia nr 1

Strona intrnetowa - [...].pdf

2021-10-14 15:09 Barbara Marcinkiewicz Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert wraz z załącznikiem.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-14 08:04 Barbara Marcinkiewicz Zamawiający w załączeniu zamieszcza Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.

kwota na sfinasowani [...].pdf

2021-10-13 13:31 Barbara Marcinkiewicz Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie.

Pismo na stronę - 13 [...].pdf

2021-10-12 15:16 Barbara Marcinkiewicz Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania oraz udostępnia załącznik nr 1 do SWZ – Zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia z dnia 12.10.2021r.

Pismo na strone inte [...].pdf

Zaktualizowany Załąc [...].pdf

2021-10-05 15:11 Barbara Marcinkiewicz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, odpowiedzi na pytania, dodaje załącznik nr 1 do SWZ – Zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 2a do SWZ – Zaktualizowany formularz cenowy

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pismo na stronę inte [...].pdf

Załącznik 2- Zaktual [...].pdf

Załącznik 2a- Zaktua [...].pdf

Załącznik 2a do SWZ [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 449