Proceeding: ZP.271.29.2021 Budowa chodnika wzdłuż ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim

Marlena Radziun
Gmina Miejska Pruszcz Gdański Department: Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 29-09-2021 11:18:00
Placing offers : 14-10-2021 08:30:00
Offers opening : 14-10-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Zamawiający - Gmina Miejska Pruszcz Gdański, reprezentowana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlana pn.: „ Budowa chodnika wzdłuż ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na budowie chodnika o szerokości 2,8 m z płytki betonowej 30x30x6 szarej płukanej wzdłuż ul. Obrońców Pokoju od skrzyżowania
ul. Obrońców Pokoju i ul. Cichej do cmentarza komunalnego oraz przebudowa dwóch istniejących zjazdów w ramach budowy chodnika wzdłuż ul. Obrońców Pokoju od skrzyżowania z ul. Cichą do cmentarza komunalnego na działce nr 203/10 obręb ewidencyjny 13 (0013), jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdański (220401_1) i działkach nr 164/11 i 164/5 obręb ewidencyjny Juszkowo (0017), jednostka ewidencyjna Pruszcz Gdański (220404_2).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
29_21 Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 2021BZP 0019588801 z dnia 2021-09-29.pdf pdf 173.09 2021-09-29 11:18:00 Proceeding
29_21 SWZ Tom I IDW z załącznikami.pdf pdf 24745.78 2021-09-29 11:18:00 Proceeding
29_21 SWZ Tom I IDW.doc doc 341 2021-09-29 11:18:00 Proceeding
29_21 załącznik nr 1- formularz oferty.doc doc 83.5 2021-09-29 11:18:00 Proceeding
29_21 załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o niewykluczeniu.docx docx 21.72 2021-09-29 11:18:00 Proceeding
29_21 załącznik nr 3 - oświadcz. o speł. warunków udziału.doc doc 38.5 2021-09-29 11:18:00 Proceeding
29_21 załącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 44.5 2021-09-29 11:18:00 Proceeding
29_21 załącznik nr 5 - wykaz osób.doc doc 50 2021-09-29 11:18:00 Proceeding
29_21 załącznik nr 6 - kosztorys ofertowy (wzór).docx docx 20.58 2021-09-29 11:18:00 Proceeding
29_21 SWZ Tom II DP - Projekt budowlany.pdf pdf 3033.14 2021-09-29 11:18:00 Proceeding
29_21 SWZ Tom II DP - Projekt techniczny.pdf pdf 2437 2021-09-29 11:18:00 Proceeding
29_21 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót.pdf pdf 55.13 2021-09-29 11:18:00 Proceeding
29_21 SWZ Tom III STWiORB - ST.pdf pdf 8025.99 2021-09-29 11:18:00 Proceeding
29_21 SWZ Tom IV Umowa (wzór).pdf pdf 206.97 2021-09-29 11:18:00 Proceeding
29_21 SWZ Tom IV Umowa (wzór).docx docx 82.41 2021-09-29 11:18:00 Proceeding
29_21 SWZ Tom V Inne - Pozwolenia na budowę.pdf pdf 206.02 2021-09-29 11:18:00 Proceeding
29_21 Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 13.10.2021 r..pdf pdf 402.59 2021-10-13 12:43:04 Public message
29_21 Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 13.10.2021 r..doc doc 64 2021-10-13 12:43:04 Public message
29_21 Informacja, o jakiej mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp..pdf pdf 368.38 2021-10-14 10:13:01 Public message
29_21 Informacja, o jakiej mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.doc doc 38 2021-10-14 10:13:01 Public message
29_21 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania .pdf pdf 399.24 2021-10-15 11:23:27 Public message
29_21 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx docx 17.22 2021-10-15 11:23:27 Public message

Announcements

2021-10-15 11:23 Marlena Radziun Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 15.10.2021 r.

29_21 Zawiadomienie [...].pdf

29_21 Zawiadomienie [...].docx

2021-10-14 10:13 Marlena Radziun Informacja, o jakiej mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

29_21 Informacja, o [...].pdf

29_21 Informacja, o [...].doc

2021-10-13 12:43 Marlena Radziun Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 13.10.2021 r.

29_21 Informacja dla [...].pdf

29_21 Informacja dla [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 318