Proceeding: 4WOG.1200.2712.46.2021 Roboty budowlane w podziale na 4 części

Deadlines:
Published : 24-09-2021 15:31:00
Placing offers : 14-10-2021 08:30:00
Offers opening : 14-10-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogl_zam46.pdf pdf 195.5 2021-09-24 15:31:00 Proceeding
SWZ46.pdf pdf 1055.04 2021-09-24 15:31:00 Proceeding
Zal_1_5_doSWZ46.zip zip 1540.97 2021-09-24 15:31:00 Proceeding
ogl_zmiana_46.pdf pdf 36.38 2021-09-28 15:11:12 Public message
zmiana_SWZ46.pdf pdf 732.15 2021-10-05 13:59:15 Public message
Zal_3_proj_post_um_zmodyfikowany.docx docx 76.51 2021-10-05 13:59:15 Public message
ogl_o_zmianie_ogl46.pdf pdf 41.44 2021-10-05 13:59:15 Public message
wyj_SWZ_46.pdf pdf 726.54 2021-10-11 15:04:10 Public message
info_otwarcie_46.pdf pdf 507.13 2021-10-14 12:22:20 Public message
uniewaznienie_46.pdf pdf 491.72 2021-10-21 13:01:17 Public message

Announcements

2021-10-21 13:01 Marzena Krakowska W załączeniu przekazuję informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1-4.

uniewaznienie_46.pdf

2021-10-14 12:22 Marzena Krakowska W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

info_otwarcie_46.pdf

2021-10-14 08:30 Buyer message Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
część 1 - 487 360,96 zł brutto;
część 2 - 573 971,91 zł brutto;
część 3 - 424 939,44 zł brutto;
część 4 - 68 962,94 zł brutto.
2021-10-11 15:04 Marzena Krakowska W załączeniu przekazuję wyjaśnienia SWZ.

wyj_SWZ_46.pdf

2021-10-05 13:59 Marzena Krakowska W załączeniu przekazuję wyjaśnienia oraz zmianę treści SWZ wraz ze zmodyfikowanymi projektowanymi postanowieniami umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) oraz z ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

zmiana_SWZ46.pdf

Zal_3_proj_post_um_z [...].docx

ogl_o_zmianie_ogl46. [...].pdf

2021-09-28 15:11 Marzena Krakowska W załączeniu przekazuję ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.09.2021r.

ogl_zmiana_46.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 642