Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Prenumerata tytułów prasowych na rok 2018 (od 01.01 do 31.12) dla KWP zs. w Radomiu

Deadlines:
Published : 27-11-2017 15:00:14
Placing offers : 30-11-2017 12:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

UWAGA!!! Oferent zobowiązany jest załączyć wypełniony Wykaz asortymentowo-cenowy.
Brak załączonego Wykazu asortymentowo-cenowego skutkuje odrzuceniem oferty.

1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji zs w Radomiu
2. Osoba do kontaktu: Konrad Pastuszka tel. 48 345 21 43
3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
4. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści: w załączeniu
5. Kryteria wyboru ofert:
- najniższa cena
- oferta winna zawierać wycenę wszystkich asortymentów
6. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z zamówienia w przypadku przekroczenia kwoty, którą przeznaczył na realizację zamówienia

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wykaz asortymentowo-cenowy.pdf pdf 452.42 2017-11-27 15:00:14 Subject of the order
Projekt umowy.pdf pdf 1161.08 2017-11-27 15:00:14 Subject of the order

Announcements

2017-11-27 15:11 Konrad Pastuszka Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie zostało anulowane ze względu na błąd podczas wystawiania zapytania i zostanie wystawione ponownie w prawidłowy sposób - umożliwiający wpisanie różnych stawek VAT.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Prenumerata tytułów prasowych na rok 2018 (od 01.01 do 31.12)zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym. -

Wykaz asortymentowo- [...].pdf

Projekt umowy.pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2529 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
2 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
3 Akceptacja warunków umowy - Proszę potwierdzić (0)
(0)

The number of page views: 593