Search

Proceedings

Logo Firmy
ZDP.NUD.2230.6.2024 „Wykonanie pomiaru hałasu przy drodze powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno ” (ID 893530)
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

Current proceedings: 04-03-2024 07:20:00
Logo Firmy
Zamówienie informatyczne- dostawa Katowice (ID 895826)
ZPUE S.A.

Current proceedings: 04-03-2024 08:00:00
Logo Firmy
4/LiSO/2024 Świadczenie usług pralniczych dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Ełku (ID 894784)
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa SP ZOZ

Current proceedings: 04-03-2024 08:00:00
Logo Firmy
KML-187 Zakup materiałów elektrycznych - baterii litowych SAFT. (ID 894954)
Wodociągi Kieleckie Sp.z o.o.

Current proceedings: 04-03-2024 08:00:00
Logo Firmy
PUK Mosina 2-TP/2024 dostawa kruszywa łamanego granitowego (ID 889187)
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Current proceedings: 04-03-2024 08:00:00
Logo Firmy
Pianka do monitorów (ekranów) (ID 895830)
ZPUE S.A.

Current proceedings: 04-03-2024 08:00:00
Logo Firmy
Modernizacja instalacji pneumatycznej (ID 896089)
Oknoplast Sp. z o.o.

Current proceedings: 04-03-2024 08:00:00
Logo Firmy
6/ZP/2024 Sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej (w tym również do realizacji programów leczenia nowotworów). (ID 886633)
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Current proceedings: 04-03-2024 08:00:00
Logo Firmy
12/ZP/2024 Dostawy benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego oraz różnych materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów Zamawiającego. (ID 892186)
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Current proceedings: 04-03-2024 08:00:00
Logo Firmy
FN.272.9.2024.ŁG Dostawa komputerów i oprogramowania dla WUOZ Szczecin - zamówienie w częściach (ID 893786)
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Current proceedings: 04-03-2024 08:00:00
Logo Firmy
ŁI-ZZ.2310.50.2024 Dostawa aparatów IP Cisco (ID 892901)
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Current proceedings: 04-03-2024 08:05:00
Logo Firmy
a1/29/02/2024 fotel biurowy (ID 894934)
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią

Current proceedings: 04-03-2024 08:17:00
Logo Firmy
10/2024 Zakup środów czystości do Żłobka Gminnego w Bratkowicach (ID 891986)
Gmina Świlcza

Current proceedings: 04-03-2024 08:22:00
Logo Firmy
ZP/22/2024 Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, (ID 883150)
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Current proceedings: 04-03-2024 08:30:00
Logo Firmy
392 Dostawa artykułów gospodarstwa domowego (ID 892393)
Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy

Current proceedings: 04-03-2024 08:41:00
Logo Firmy
WTI.271.2.4.2024.ZP "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom". (ID 881104)
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom

Current proceedings: 04-03-2024 09:00:00
Logo Firmy
ZP.272.12.2024 Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Trzciance, gm. Kuślin (ID 885383)
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

Current proceedings: 04-03-2024 09:00:00
Logo Firmy
30/TUR/2024 Dostawa oleju opalowego na cele grzewcze na Oczyszczalnię Ścieków w Chrzanowie Dużym (ID 894123)
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Grodzisk Mazowiecki

Proceeding closed: 01-03-2024 13:00:00
Logo Firmy
Hydrofon (ID 892755)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Proceeding closed: 01-03-2024 12:57:00
Logo Firmy
10/SPiZ/2024 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań weryfikacyjnych dla potrzeb Zespołu Medycznego w Warszawie (ID 890031)
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa SP ZOZ

Proceeding closed: 01-03-2024 12:45:00
Logo Firmy
186287/2024 Dostawa odczynników do Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej (ID 893582)
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Proceeding closed: 01-03-2024 12:30:00
Logo Firmy
ZP.261.76.2024/2 Zakup wraz z dostawą worków do morcelacji jednorazowego użycia do zabiegów laparoskopowych na okres 12 miesięcy. (ID 892605)
Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Proceeding closed: 01-03-2024 12:30:00
Logo Firmy
Dostawa wodomierzy Apator (ID 893963)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - GLIWICE Spółka z o. o.

Proceeding closed: 01-03-2024 12:30:00
Logo Firmy
Dostawa tonerów dla Szkoły Policji w Katowicach (ID 895063)
Szkoła Policji w Katowicach

Proceeding closed: 01-03-2024 12:28:00
Logo Firmy
rękawiczki nitrylowe (ID 893941)
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Proceeding closed: 01-03-2024 12:27:00
Logo Firmy
2024/BIZIEL/ADI/03 Zakup 4 szt. Laptopów (ID 893230)
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

Proceeding closed: 01-03-2024 12:15:00
Logo Firmy
Dostawa: Filtr sprężonego powierza (ID 891400)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu

Proceeding closed: 01-03-2024 12:13:00
Logo Firmy
naprawa pralki i suszarki (ID 893222)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu

Proceeding closed: 01-03-2024 12:10:00
Logo Firmy
Obwód oddechowy (ID 895325)
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Proceeding closed: 01-03-2024 12:04:00
Logo Firmy
NA.2510.4.2023 Dostawa maszyny do badań wytrzymałościowych 10 kN z wyposażeniem (ID 892344)
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Proceeding closed: 01-03-2024 12:00:00
Logo Firmy
ZPO/16/2024/ZP Jednorazowy zakup papieru biurowego wraz z dostawą. (ID 893362)
Miasto Ostrołęka

Proceeding closed: 01-03-2024 12:00:00
Logo Firmy
PT.236.2.2024 Dostawa masek do aparatów powietrznych dla KP PSP w Namysłowie (ID 893615)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie

Proceeding closed: 01-03-2024 12:00:00
Logo Firmy
04/DA/24 REMONTY BALKONÓW W ZASOBACH WŁASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z o.o. w ŁODZI” (ID 889125)
Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Proceeding closed: 01-03-2024 12:00:00
Logo Firmy
WZP.271-28/24 Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinku Siedlec-Powodowo (ID 887590)
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Proceeding closed: 01-03-2024 12:00:00
Logo Firmy
WZP.271-27/24 Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek - Rzymsko w m. Dębsko (ID 888944)
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Proceeding closed: 01-03-2024 12:00:00