Found 3266 results


Proceedings

Logo Firmy
DPiZP.2610.3.2022 Utrzymanie i rozwój systemu informatycznego EBS (ID 665320)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Current proceedings: 22-12-2022 10:00:00
Logo Firmy
ZP.26.1.43.2022 Świadczenie usługi codziennego, całodobowego żywienia pacjentów ZZOZ w Wadowicach (ID 692856)
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

Current proceedings: 22-12-2022 10:00:00
Logo Firmy
PUK.341-04PN/2022 Zakup, dostawa i montaż rozdrabniacza wolnoobrotowego odpadów komunalnych, przemysłowych i wielkogabarytowych (ID 688469)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

Current proceedings: 22-12-2022 10:00:00
Logo Firmy
PFiZP 271.19.2022 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zbiersku (ID 701969)
Gmina i Miasto Stawiszyn

Current proceedings: 22-12-2022 10:00:00
Logo Firmy
ZZ-ZP-2375-33/22 Dostawa implantów do chirurgii urazowej, traumatologii narządu ruchu dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego (ID 695681)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Current proceedings: 22-12-2022 10:30:00
Logo Firmy
FZ.271.1.37.2022 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach (ID 700292)
Gmina Czempiń

Current proceedings: 22-12-2022 11:00:00
Logo Firmy
ZP.271.135.2022 PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 3 W ZŁOTOWIE (ID 702150)
Urząd Miejski w Złotowie

Current proceedings: 22-12-2022 11:00:00
Logo Firmy
FZ.205.2022.AS Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu w 2023/2024 r. (ID 683946)
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Current proceedings: 22-12-2022 11:00:00
Logo Firmy
ZP.271.136.2022 PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. MONIUSZKI 12 W ZŁOTOWIE (ID 702163)
Urząd Miejski w Złotowie

Current proceedings: 22-12-2022 11:00:00
Logo Firmy
2022/BZP 00481107/01 Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej (ID 701759)
Gmina Wołczyn

Current proceedings: 22-12-2022 12:00:00
Logo Firmy
16S/2022 Odbiór i zagospodarowanie skratek wytwarzanych przez ZPWiK Sp. z o.o. w Zabrzu (ID 700962)
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Current proceedings: 22-12-2022 12:00:00
All Proceedings...