Found 2634 results


Proceedings

Logo Firmy
OB.271.1.2023 Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Bobowo (ID 724642)
Gmina Bobowo

Current proceedings: 23-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
WT.2370.1.2023 Dostawa fabrycznie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych – 4 sztuki”, realizowanego w 4 częściach (ID 717988)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Current proceedings: 23-02-2023 10:00:00
Logo Firmy
OR.2710.1.2023 Przebudowa ulicy Sportowej, Żeromskiego i Podgórnej w Lubsku (ID 725314)
Urząd Miejski w Lubsku

Current proceedings: 23-02-2023 10:00:00
Logo Firmy
UG.OK.271.2.2023 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaszkowo. (ID 724982)
Gmina Brodnica

Current proceedings: 23-02-2023 10:00:00
Logo Firmy
DZP.271.3.2023 Dostawa leków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (ID 718707)
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Current proceedings: 23-02-2023 10:00:00
Logo Firmy
RZP.271.2.2023 Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kwidzyna (ID 718519)
Urząd Miejski w Kwidzynie

Current proceedings: 23-02-2023 10:00:00
Logo Firmy
OR-D-III.272.98.2022.AR usługa wykonania portalu edukacyjnego (ID 725308)
Województwo Mazowieckie

Current proceedings: 23-02-2023 10:00:00
Logo Firmy
WL.2370.1.2023 Dostawa czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, GBAPr i SKw (ID 720978)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Current proceedings: 23-02-2023 10:00:00
Logo Firmy
5/23 Usługa odbioru, transportu oraz termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych świadczona dla SPZZOZ w Gryficach (ID 720921)
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

Current proceedings: 23-02-2023 10:00:00
All Proceedings...