Found 2634 results


Proceedings

Logo Firmy
5/ZO/2023 Zakup i dostawa - sól przemysłowa (drogowa) (ID 723621)
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.

Current proceedings: 08-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
9/ZO/2023 Zakup i dostawa materiałów wodociągowych (ID 723990)
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.

Current proceedings: 08-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
DKW.2232.5.2023 Dostawy produktów farmaceutycznych (ID 722240)
Areszt Śledczy W Radomiu

Current proceedings: 08-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
WSZ-EP-67/2022 Dostawa pasków do glukometrów, materiału kontrolnego wraz z dzierżawą glukometrów. (ID 710455)
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Current proceedings: 08-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
NOK.272.1.2023 Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Operator maszyn do cięcia - krojczy" (ID 722087)
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Current proceedings: 08-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
DZP-7/2023 Dostawa materiałów szewnych oraz staplerów (ID 720191)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Current proceedings: 08-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
2/2023/WTI Zakup usługi dostępu do sieci internet nr ref. 2/2023/WTI (ID 722033)
Komenda Stołeczna Policji

Current proceedings: 08-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
ID.272.3.1.2023 Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie kamiennogórskim (ID 713315)
Powiat Kamiennogórski

Current proceedings: 08-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
ZP/220/07/23 Dostawa elektrod wewnątrzsercowych diagnostycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii SPSK-2 w Szczecinie.” (ID 721600)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego ( SPSK 2 PUM )

Current proceedings: 08-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
2023/BZP 00069669/01 Dostawa 2 sztuk lekkich samochodów dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (ST.2370.3.2023). (ID 721858)
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Current proceedings: 08-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
ZP.272.01.2023 Dostawa materiałów biurowych (ID 721919)
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

Current proceedings: 08-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
ZP.272.02.2023 Przebudowa drogi gminnej w m. Krzan (ID 718844)
Gmina Kościan

Current proceedings: 08-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
AE/ZP-27-04/23 Dostawy opatrunków - AE/ZP-27-04/23 (ID 720134)
Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie

Current proceedings: 08-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
2023/BZP 00046325/01 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami (ID 718034)
Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie

Current proceedings: 08-02-2023 09:00:00
All Proceedings...